Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Będzinie Piotr Sikorski
Kancelaria Komornicza w Będzinie.

Ul. Jana III Sobieskiego 36B , 42-500 Będzin

Kancelaria jest dostępna dla interesantów
w poniedziałek - 14.00 - 17.00

Przyjęcia stron odbywa się w czwartki - 9:00-12:00.
W pozostałe dni interesanci nie będą przyjmowani.

Wpłaty przyjmowane są codziennie w godzinach urzędowania kancelarii.

Telefony odbierane są codziennie w godzinach - 10.00 - 11.00

Wpłat należy dokonywać w Kancelarii w godzinach
jej urzędowania, bądź na konto komornika:
Bank ING 23 1050 1227 1000 0090 6527 7254
wskazując sygnaturę akt i oznaczenie stron postępowania.

Kancelaria posiada dostęp do elektronicznej ewidencji
CEPIK, bazy ZUS oraz korzysta z systemu OGNIVO umożliwiającego wyszukiwanie rachunków bankowych dłużników.

   LICYTACJE


Licytacje nieruchomości

Licytacje ruchomości

   DOKUMENTY
Dokumenty


Wniosek egzekucyjny

Wniosek - alimenty

   WŁAŚCIWOŚĆ


Rewir obejmuje obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Będzinie, do której należy miasto Będzin ...


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie
PIOTR SIKORSKI
Kancelaria Komornicza w Będzinie.
Tel. Kom. 533 704 701 email: bedzin.sikorski@komornik.pl
www.komorniksikorski.pl

Klauzula informacyjna

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Wszystkie znaki graficzne i loga użyte w serwisie należą do ich właścicieli.

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash